De familie CANNEMAN is een relatief kleine familie met een flink accent op Den Haag. Veel bestuurders en overheidsdienaren, maar ondernemerschap en originaliteit komen ook voor (zie Genealogie).

Staatsraad Elias Canneman (1777-1861) was ongetwijfeld het meest prominente lid van de familie. Hij liet een omvangrijk archief na, dat zich voornamelijk in het Nationaal Archief bevindt, maar voor een deel nog in familiehanden is. Het vormt een belangrijk onderdeel van het Familiearchief Canneman, dat in een aparte uitgave is beschreven.

De veelzijdigheid van de verschillende leden van de familie Canneman komt ook naar voren in de Bibliotheca Cannemania, waarin bijna alle gedrukte uitgaven door en over leden van de familie zijn opgenomen

Het wapen komt voor het eerst voor op een glasruit (zie afbeeldingen) uit 1689, afkomstig uit een woonhuis te Hasselt.

Nieuwe biografie over Elias Canneman, heer van de Mijle (1777-1861).

In het (digitale) Biografisch Woordenboek van Nederland is onlangs een nieuwe biografie over Elias Canneman verschenen, geschreven door Mieke van Leeuwen-Canneman

Een vriendschap in het teken van 'sLands financien

De briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, bewerkt door Mieke van Leeuwen-Canneman is verschenen als uitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis(2009) en is te raadplegen. Voorts is de uitgave te kopen bij het instituut:  Huygens ING.